RTF Hammer X8-3 helikopter za fotografisanje iz vazduha
08.01.2015.
Video nadzor
12.07.2015.

e – FAKTURE

E-fakture predstavljaju nadogradnja projekta automatizacije izrade i slanja faktura koji je počeo početkom decembra 2014. godine. Sa SOGE bankom je potpisan ugovor za korišćenje Halcom-ovog sistema za dostavljanje elektronskih faktura koje su potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom. Testiranje ovog sistema je obavila kompanija NIS koja je nakon testova koji su trajali oko 6 meseci postala prvi korisnik u Srbiji.

Poslovanje bez papira je moguće u skladu sa Zakonom o računovodstvu (tačnije član 9 Zakona o računovodstvu), ali dosadašnja dugogodišnja praksa obaveznog slanja overenog računa umnogome je dovela do velikog broja zbunjenih knjigovođa. Ministarstvo finansija je 07.11.2014. godine objavilo zvanično mišljenje br. 011-00-1077/2014-16 o tumačenju člana 9 Zakona o računovodstvu, u kojem se jasno kaže da je elektronski račun bez potpisa i pečata validan u poresko-pravnim odnosima i da se takvom dokumentu ne može osporiti važnost samo zato što nema potpisa i pečata.

Očekuje se da ovaj projekat početkom februara 2016. godine zaživi u Publik-u.