Predstavljamo nove kolege
06.10.2015.
Odvajanje robe putem glasa
30.12.2015.

Halcom B2B automatsko knjiženje plaćanja

Halcom B2B je direktan kanal u komunikaciji sa bankama, a integrisali smo ga sa Publikovim ERP-om – Data Lab Pantheonom. Sektor prodaje sada u ERP-u ima uvid u prispele uplate tokom dana bez potrebe korišćenja e-banking aplikacija i bez upotrebe ličnog kvalifikovanog sertifikata. Plaćanje se takođe vrši direktno iz ERP-a. Neophodno je da se za svaku vrstu nabavke kreira posebna narudžbina. Internom procedurom računovodstvo dobija notifikaciju o odobrenju plaćanja iz koje se istovremeno kreira nalog za plaćanje. Ovako kreiran nalog se nakon toga automatski prosleđuju banci elektronskim putem. Saradnik i implementator na ovom projektu nam je bio Halcom.