e – FAKTURE
10.05.2015.
Samonosivo visokoregalno skladište
12.07.2015.

Video nadzor

U cilju unapređenja poslovanja u Publiku je realizovan projekat postavljanja video nadzora. Instalirana je ukupno 21 kamera rezolucije 3 MPx koje pokrivaju čitav magacin i to neprekidno tokom 24 časa. Prostor ispred magacina pokrivaju dve kamere. Radi kontrole prijema roba na prijemne rampe je obraćena posebna pažnja i nadzor se vrši preko 4 kamere. Svaki od ukupno 6 radnih stolova za pakovanje robe je takođe pokriven kamerom. Na ovaj način planiramo da podignemo na viši nivo bezbednost u magacinu i da skratimo vreme odgovora na reklamacije. Kompletna instalacija je u rad puštena 12.07.2015., sa preseljenjem magacina na novu lokaciju na adresu Mirka Obradovića 23 u Valjevu.