close
Proces proizvodnje notesa, rokovnika i kalendara je zaokružen i sve faze obavljamo samostalno
22
Godine rada proizvodnje
2.000m2
Proizvodni pogon
4 mil.
Rokovnika i kalendara godišnje
50+
Zaposlenih u proizvodnji

Proces proizvodnje notesa, rokovnika i kalendara je zaokružen i sve faze obavljamo samostalno

Tim proizvodnje ORGANIZACIONA STRUKTURA

PUBLIK-ov proizvodni pogon je usko specijalizovan i postavljen za proizvodnju notesa, rokovnika i kalendara, gde uspesno dostižemo potreban visok nivo kvaliteta gotovog proizvoda.

Kapacitet sektora proizvodnje na godišnjem nivou je preko 2.5 miliona notesa i rokovnika u gotovo 300 različitih modela, preko 4 miliona kalendara u 50 različitih modela i 250.000 komada naših godišnjih kataloga proizvoda. Kompletan proces proizvodnje je zaokružen i obavljamo ga potpuno samostalno, uz pomoć preko 50 zaposlenih u ovom sektoru.

quote

U našem pogonu se nalaze mašine renomiranih svetskih proizvođača.

Tim proizvodnje

Koristimo sopstveni magacinski prostor za skladištenje materijala i pripremljenih poluproizvoda. Proizvodnja je organizovana u 2.000 m2 prostora sa najsavremenijom opremom koja se primenjuje u štamparskoj industriji.

U našem pogonu se nalaze mašine renomiranih svetskih proizvođača za izradu korica i pripremu knjižnih blokova, kao i mašine za povez i foliotisak, pored više pratećih štamparskih, mašina za sečenje, savijanje i ostale proizvodne operacije.

Proizvodne operacije evidentiramo na in-house softverskom rešenju, koji je sinhronizovan sa WMS sistemom. To nam omogućava bolje planiranje i praćenje toka proizvodnje. Na taj način takođe pratimo nezavršene poluproizvode i analiziramo utrošeno vreme na radnim mašinama. Imamo precizan uvid u tokove upotrebljenih materijala, od ulaza u skladište po svakom pojedinačnom prijemu, do gotovog proizvoda.

quote

Proizvodnja je organizovana u 2.000m2 prostora sa najsavremenijom opremom koja se primenjuje u štamparskoj industriji.

Tim proizvodnje